Prosesler

Doküman No                                                          Proses Adı     

RTEÜ.PK.007                   3.1.Yönetimin Etkinliği, Birimlerin Yapısı ve Destek Hizmetleri                                                                         
RTEÜ.PK.008                   3.2.Kurum Dışından Tedarik Edilen Hizmetler, Bilgi Yönetim Sistemi ve Kayakların Yönetimi
RTEÜ.PK.009                   4.1.Paydaş Memnuniyeti  Prosesi 
RTEÜ.PK.010                   4.2.Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Prosesi